ကျွတ်ထွက် လူရွှင်​ေတာ်

ကျွတ်ထွက်သွား​တဲ့​ လူရွှင်​ေတာ် နှုတ်ခမ်း​မှာ အလွန်အကျွံ သွား​ေတွ ​ေငါထွက်​ေနရင်း​ ြပတင်း​က
တဆင့်​ အြပင်ကို ​ေလပူ​ေဖာင်း​ လှုပ်ယိမ်း​ကျန်ရစ် အ​ေြမာက်အများ​ မရပ်မနား​ ထုတ်လုပ် PUB
​ေနာက်​ေတာ့​ အဆင့်​အတန်း​လည်း​မရှိဘူး​ နီ​ေြကာင်​ေြကာင်အ​ေရာင်မှာ သွား​ေတွ ​ေငါထွက်​ေနရင်း​
ပုလင်း​ထဲက ​ေလဟာနယ် ​ေြပး​ရင်း​လွှား​ရင်း​ ကျွတ်ထွက်ကျကျန်ရစ်တယ် ရှင်း​လင်း​နက်ရှိုင်း​ ​ေမျာက်
ဖင်နီ နဲ့​ စတယ်လာကို​ေြပာရအုန်း​မယ် ဖတ်ပါ ​ေစ့​ေစ့​စပ်စပ် ဖတ်ပါ အစပ်အဖာ ​ေတွများ​ေပမယ့်​
ဒါဟာ ဖျတ်လပ်စွာ ​ေန​ေရာင် အား​ေဖျာ့​ေဖျာ့​ထိုး​ကျ ဘဝဟာ ဆန်ကာကျ​ေနပါြပီ ကျန်း​မာ​ေရး​ ​ေဆး​စစ်လွှာ
တ​ေနရာရာမှာ ြဖည့်​ေရး​ဘို့​ ​ေဒါင်လိုက်မျဉ်း​တို တ​ေချာင်း​နဲ့​ သူ့​ေနာက်က အီး​ကွဲလ်တူ သ​ေကင်္တ
​ေနအုန်း​ ခင်ဗျား​က ဒီ​ေနရာမှာ ဘာကို ​ေြပာချင်​ေနတာလဲ ​ေလး​ေထာင့်​ကွက်​ေတွ ထပ်ဆွဲရင်း​ လူရွှင်
​ေတာ်ဟာ အ​ေရာင်​ေတာက်​ေတာက်​ေတွ ကို့​ယို့​ကား​ယား​ ​ေဖာင်း​ကား​ေယာင်ကိုင်း​ တကိုင်း​က​ေန
တကိုင်း​ကို ကူး​သွား​ စံုစီနဖာကို မျက်နှာသစ်​ေြကွခွက်ထဲ ထီလက်မှတ် ဝက်ရုပ်စုဘူး​ သံနဲ့​ သံချင်း​
ြကိတ်​ေချ ပွတ်တိုက်သံ တင်း​တင်း​ဖက်ထား​တဲ့​ြကား​ထဲက လွတ်ထွက်သွား​ြပီး​ ။ ။

၂၁၊​ ဩဂတ်စ်၊​ ၂၀၁၀ စကင်္ာပူ ၉း​၂၄ နာရီ

ဦး​ထုပ်​ေတွဟာ တကယ်တမ်း​ေတာ့​ သမိုင်း​အမှန်​ေတွကို မ​ေြပာြပြကဘူး​ (တဲ့​)

​ေကျာက်စက်​ေရလို/လို့​ တ​ေပါက်​ေပါက်
အခုနက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ြကည့်​လိုက်ရတဲ့​ ရုပ်ရှင်
​ေအာ်ဂလီဆန်စရာ အမှန်တရား​အ​ေပါ် အမှန်အတိုင်း​ရိုက်ြပတဲ့​ အကွက်
ရုပ်​ေချာသ​ေဘာ​ေကာင်း​ေတွနဲ့​ ယှက်လိမ်လာတဲ့​ လိင်စိတ်
ဒါး​နဲ့​ လိုက်ထိုး​တဲ့​ ဇာတ်ဝင်ခဏ်း​၊​ ​ေနာက်ြပီး​ေတာ့​မှ ဘာမှမြဖစ်သလို
​ေန့​လည်စာ စား​ေနတဲ့​ အခန်း​ဆီ ​ေအး​ေအး​ေဆး​ေဆး​ ကူး​သွား​တယ်
ခက်ရင်း​နဲ့​ဒါး​ကို ​ေသ​ေသသပ်သပ် ကိုင်တွယ်အသံုး​ချရင်း​ ပျင်း​ရိစရာ ယင်​ေကာင်
တဝီဝီ ၊​ ဇာတ်လိုက် (လို့​ထင်ရသူ) ​ေသနတ်ကို ​ေသချာပွတ်တိုက်ြပီး​ ကျည်​ေတာင့်​ေတွ
ထိုး​သွင်း​ေသချာ​ေနပံုြပကွက်၊​ ဦး​ထုပ်က သူ့​ေနရာမှာသူ မဆတ်​ေဆာ့​ပဲ ြငိမ်​ေန
အြငိမ်မ​ေနနိုင်တဲ့​ သူ့​ပုထုဇဉ်တရား​ကသာ ြပန်ခုန် ြပန်​ေလျှာထွက်
ြပန်လည်​ေြပာဆို​ေြကြငာ
သူ့​မှာက စံ​ေတွဘာ​ေတွလဲ စ​ေရွး​ကိုက်​ေအာင် တွက်ချက်​ေသသပ်ဖို့​မရှိ
ဘရမ်း​ဘတာ တို့​အတွက် ဗလရှင်​ေဆး​ြပား​ လှည့်​ေဝသလို
မှတ်မိတာ​ေတွပဲ ​ေြပာ​ေတာ့​မယ်ဆို ရှင့်​ ​ေြခ​ေထာက်က ရွှံ့​ေပ​ေနတာ အရင်​ေဆွး​ေနွး​အုန်း​
ြပီး​ေတာ့​ သူ့​ေသချာမှုအ​ေပါ် ကိုယ်မ​ေသချာနိုင်တာဟာ ​ေလး​တွဲ့​ေစး​ပျစ်လာ
သတင်း​အစီအစဉ်​ေတွက ​ေြပာသမျှအ​ေပါ် ဖင်တြကွြကွြဖစ်သူ အ​ေရအတွက်တိုး​ြမင့်​လာ
ဝါး​ပင်စိမ်း​စိမ်း​၊​ စမ်း​ေရစီး​သံ လက်တစ်ကမ်း​၊​ ​ေတာင်​ေကျာနိမ့်​နိမ့်​မှာ ​ေတာ​ေတာင် အ​ေငွ့​အသက် ရြပီ
​ေရတစ်​ေပါက်​ေပါက်လည်း​ ကျြပီဆိုမှြဖင့်​ စိန်​ေခါ်သံ ကို ဒူး​ေထာက်မယ့်​သူ အတည်​ေပါက်
တရား​ဟာ တရား​လိုသူကို ဒိုး​ယို​ေပါက်
နှစ်​ေပါင်း​များ​စွာ ြမုပ်ကွယ်​ေနရာက ​ေဖာ်ထုတ်​ေတွ့​ရှိဖူး​ေြမာ်ခွင့်​ရရာ ​ေစတီ​ေပါက်
စကား​အြဖစ်မျှသာ ြပန်​ေြပာင်း​ေြပာြပြခင်း​ကိစ္စ သို့​မဟုတ်
သမိုင်း​ဆိုင်ရာ ရှာ​ေဖွတူး​ဆွ ​ေတွ့​ရှိ သတ်မှတ် အံ့​ဩတံု့​လှယ်
‘ ​ေဟ့​ ​ေကာင် ..မရယ်နဲ့​..ငါ​ေြပာြပ (မင်း​ကိုတား​ြမစ်မှ ရမယ်) ချင်တာ မင်း​နဲ့​အရင်ဖလှယ်ရအုန်း​မှာ…’
သင် သ​ေဘာတူသည်ြဖစ်​ေစ သင်မြကည်ြဖူသည်ြဖစ်​ေစ တစ်တစ်ခွခွ
ဦး​ေဏှာက်ကိုသံုး​တာလား​ ဦး​ေဏှာက်ဆိုတဲ့​ လူ့​ခန္ဓာ အဖွဲ့​အစည်း​တခုရဲ့​ အပိုင်း​ကို ကွိ(ဒ်)
ဟံသာဝတီ၊​ သမိုင်း​ကို သမိုင်း​တင်​ေအာင် သမိုင်း​ေကျာ​ေနာ​ေကျသူ ကွိ(ဒ်)
ကိုယ်​ေတာ်​ေတာ် ညံ့​ပါတယ် သူငယ်ချင်း​ ကွိ(ဒ်)
ဒီအြဖစ်ဆိုး​ြကီး​ထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုး​မချြဖစ်တာ အသိအမှတ်ြပုပါ ကွိ(ဒ်)
မင်း​ ကိုယ်ပိုင်ဖိနပ်ကို ချခင်း​ ဝတ်ဆင် လိုက်ပါ​ေတာ့​ ကွိ(ဒ်)
ဘာဆက်​ေြပာရမှန်း​မသိတဲ့​ ပလာ (​ေလဟာနယ်ဟာ..) ခင်ဗျား​ပါပဲ ကွိ(ဒ်)
ကွိ မှ ကွိ(ဒ်) ပါပဲ အဲဒါ​ေသချာတယ်
ကွိ(ဒ်) ။ ။

ခင်​ေအာင်​ေအး​
၂၊​ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီ၊​ ၂၀၁၀ ဘန်​ေကာက်စံ​ေတာ်ချိန် ၂၃း​၄၅ နာရီ

ကိုယ်နဲ့​ ကိုယ့်​ကဗျာ​ေဗဒ

ြပံုး​ြပီး​…
ကဗျာ​ေတွပဲ တပုဒ်ြပီး​တပုဒ် ဆင့်​ကာဆင့်​ကာ​ေရး​ချင်မိ
ကဗျာအ​ေြကာင်း​တခုခု ​ေြပာဘို့​ အြကပ်အတည်း​ြကံုတိုင်း​ြကံုတိုင်း​မှာ။ ။

ခင်​ေအာင်​ေအး​
၁၅၊​ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီ။ ၂၀၁၁ ဘန်​ေကာက် ၁၂း​၃၉ နာရီ